O nas

PERFEKT S.A. jest polską spółką, której celem jest projektowanie i wykonawstwo jednostkowych maszyn, urządzeń oraz linii produkcyjnych w zakresie automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, logistyki i transportu.

Naszym priorytetem jest maksymalnie duża innowacyjność, a zarazem optymalność rozwiązań technicznych i wysoka jakość produkowanych maszyn i urządzeń.

W pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszych Klientów. W codziennych kontaktach zwracamy uwagę na partnerski charakter współpracy, rzetelność oferowanych produktów i usług oraz ich terminowość.

Restrykcyjnie przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów, w szczególności przywiązujemy dużą uwagę do oferowania rozwiązań spełniających najwyższe normy bezpieczeństwa.

Jako nowoczesna i zarazem dojrzała firma rozumiemy, jak duża odpowiedzialność społeczna spoczywa na przedsiębiorstwach. W codziennej pracy postrzegamy to jako całościowy sposób myślenia o naszych zadaniach i obowiązkach oraz relacjach z otoczeniem. Dążymy stale do poszukiwania nowych rozwiązań, które pomogą nam działać zgodnie z zasadami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.